Næringslivsdag på KVN

For en dag vi har hatt på KVN i dag 😊


For første gang har vi arrangert Næringslivsdag for våre elever og 10.klasse ved Nesna skole.
Elevene fikk presentert noen av arbeidsmulighetene på Nesna og på Helgeland.

3 bedrifter var inviterte til å holde et foredrag om sin bedrift.

Westcon Helgeland åpnet med å fortelle litt om historien sin, hva de holder på med i dag og hvilke planer de har for fremtiden. Utrolig fint å få mer innblikk i hva en av Nesnas største arbeidsplass driver med.

Neste ut var Helgelandssykehuset. Når det snakke om å arbeide på sykehus tenker mange bare leger og sykepleiere, men der tar vi feil. Det er et stort mangfold av ulike stillingstyper. Lege, sykepleier, helsefagarbeider, renholder, IT, portør, psykolog, kokk, ambulansesjåfør for å nevne noen.

Så var det Tomma Laks sin tur. Der fikk vite hva de egentlig holder på med. Det er ikke å bare mate laksen så den blir stor og fin, men så mye mer. Vi fikk følge laksen på veien fra smolt til ferdig mat på bordet. Utrolig å høre på de unge arbeiderne og lærlingene som fortalt hvordan det er å jobbe i havbruksnæringa i vår kommune.

Nova Sea avsluttet med å fortelle litt mer om laksen sitt liv og hvor viktig bærekraft og lokal tilstedeværelse er for dem. Arbeidsmulighetene i havbruksnæringen er også her mangfoldig.

Vi håper virkelig dette har satt i gang noen tanker hos våre elever om hvilke muligheter som finnes her, om de blir boende eller kommer tilbake etter endt utdanning.

Vi må ikke glemme lakserodeoen som var en stor suksess for store og små. Når vi tillegg har en elev som slo alle rekorder, må vi si oss veldig fornøyde med dagen. Adam Olafsen klarte å holde seg på ryggen av laksen i over 6 minutter!

Tusen hjertelig takk til bedriftene som stilte opp 😊

En spesiell takk til kokkene som Tomma laks hadde med som laget så utrolig god mat vi fikk smake på.

Flere bilder vil bli lagt ut på Facebook.

Siste innlegg

Velkommen til skolestart
Velkommen til skolestart
Sommeravslutning
God sommer!
EBU2
Entreprenørskap og kreative prosesser = suksess
IMG_1748
Næringslivsdag på KVN