Hvorfor velge KVN?

KVN er en liten skole, og det har sine fordeler. 

På KVN får du den individuelle oppmerksomheten du trenger fra lærere. Som elev på KVN vil du få muligheten for en personlig tilpasset læringsopplevelse, og vi kan adressere spesifikke læringsbehov og kan fremme en dypere forståelse for fagene på skolen.

På KVN er vi et sammensveiset fellesskap! Både elever, lærere og ansatte kjenner hverandre godt, og dette skaper en sterk følelse av tilhørelse, og dette vil gi et godt grunnlag for elever til å trives i skoledagen. 

På KVN er det sterke relasjoner mellom lærer og elev, der lærerne har muligheten til å bygge relasjoner med hver enkelt elev. Det gjør det lettere å kunne veilede og støtte eleven gjennom skolegangen på KVN. 

På KVN kan du som elev engasjere deg både i fritidsaktiviteter og politisk. På KVN har du mange muligheter til å engasjere og utfordre deg selv på flere områder ved å ta på deg lederroller, som vil gi gode evner til å ta ansvar og lære deg måter å jobbe på som du ikke kunne fra før. 

På KVN bryr vi oss om deg som elev. Her prioriterer vi å utvikle deg som elev og gi deg verktøyene for å lykkes senere. Vi som skole ser hvor viktig det er med personlig vekst og ansvar hos våre elever, og gjør vårt for å overføre dette til våre elever. Hos oss skal hvert individ bli respektert og sett, og vi vil at våre elever også skal få disse kvalitetene. 

Som liten skole har vi større fleksibilitet i utformingen av læreplanen, og har muligheten til å skreddersy tilnærmingen til utdanningsløpet på flere måter.  Dette gjør vi for at våre elever skal forstår og kan få en skoledag som legger vekt på at eleven skal lykkes. 

En elev ser fremover i naturfagrommet med hendene under haka

KVN er en liten skole, som gjør dette til et trygt og sikkert miljø for alle våre elever. Både elever, ansatte og foreldre samarbeider for å sørger for at alle føler seg tatt vare på, og trives i samfunnet på skolen. Vi har tett kommunikasjon på skolen, både mellom lærere, elever og foreldre. Ved å ha en åpen kommunikasjonslinje vil vi kunne finne løsninger på både akademiske og personlige utfordringer som eleven kan møte. 

Vi vil gjøre eleven forberedt, ikke bare akademisk, på livet som kommer etter videregående. Vi vil at våre elever skal være både faglige klare for videre studier eller arbeidslivet, samtidig som vi gir de verktøyene for å bli sterke til fremtiden og det den måtte bringe. 

Siste innlegg

svangprod-07245
MOT-OL på tampen av skoleåret
IMG_20240530_122839
Vårtur til Tomma med 1ST
svangprod-06848
Gateløp med KVN 2024
svangprod-06501
Flaggheising for 8. mai