Trivsel

Trivselstilbud

Trivsel skal være et kjennemerke på KVN. Skolen har mange tiltak, for økt trivsel og for å skape en meningsfull fritid for elevene. Særlig ønsker vi å følge opp unge hybelboere. Alfhild Moss Jensen har en stilling som husmor og miljøarbeider. I stillingen har hun hatt noe tilsyn med elevene på Elevheimen.

Når det gjelder miljøarbeid har vi i dag følgede tilbud:

  • Gratis frokost hver skoledag for de som bor på hybel.
  • Leksekafe på tirsdag kveld med vaffelservering.
  • Miljøkvelder ca. 1 gang i måneden på torsdager.
  • Kveldsmatprat på tirsdag kveld.
  • KVN-trim i flerbrukshallen på torsdag kveld.

Å lage en god skole handler om mer enn fag. Daglig samlingsstund er en viktig del av skolens liv, og ulike arrangementer som turer og sosiale sammenkomster, er med på å skape møtesteder, og gir oss muligheten til å være sammen på andre måter enn i undervisningssammenheng.

Elevene på KVN har flere tilbud på fritida. Dette er et verdifullt bidrag til både en bedre skole, og til en meningsfull fritid.

Leksekafe

Som tidligere år så har vi fortsatt et tilbud om leksekafe. Tilbudet gis hver tirsdag fra kl. 18 til kl. 19:30. En dag i uka serveres det vafler til elever som deltar. Leksekafe er et populært tiltak og besøket har vært godt. Spesielt er det hektisk aktivitet foran prøver og når elevene har innleveringsarbeider. Ved avtale så vil også andre lærere stille opp for å veilede elever. Det kommer mange positive tilbakemeldinger fra både elever og foresatte angående leksekafetilbudet. Leksekafe er viktig for å gi elevene et godt helhetstilbud, og kanskje også for at de velger KVN som sitt studiested.