Søkere uten ungdomsrett

Har du ikke ungdomsrett?

For elever mellom 19 og 24 år så er det skolen som selv foretar en vurdering av hva du tidligere har bestått.  Dette gjelder også elever over 25 år med kort botid i Norge. Det er derfor viktig at du sender inn dokumentasjon på tidligere skolegang.

Du søker direkte til skolen via tjenesten iSkole.
Søknadsveiledning

For andre voksne søkere over 25 år så kreves det en realkompetansevurdering før opptak. Realkompetansevurdering gjøres ved å søke om dette på VIGO.
Du kan også kontakte nærmeste karrieresenter. Har du allerede søkt, og sendt inn de nødvendige papirene, så må du bare vente. Når du får papirene så sender du en kopi til KVN. Enten som brev, eller du kan skanne de inn og sende til post@kvn.no

Utdanningsdirektoratet krever at alle elever som ikke har ungdomsrett uansett alder må være formalkompetanse- eller realkompetansevurdert før opptak. For å kunne foreta et opptak må vi ha den nødvendige dokumentasjonen som kreves.

Har du spørsmål angående opptak er det bare å ta kontakt med oss.

 

Oversiktsbilde av skolen, flyfoto, du ser en fotballbane, internatbygg og skolebygg, du ser også flere parkeringsplasser. Sjøen og fjorden er i bakgrunnen - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport