Priser og stipend

Skolepenger

På grunn av at KVN er en friskole, så dekker det offentlig bare 85% av utgiftene til undervisning. Private eller frittstående skoler må derfor ta skolepenger i tillegg. Vi prøver å holde skolepengene på et så lavt nivå som mulig, og pr. i dag er satsen på 1340,- kr. pr. måned. (Skoleåret er 10 måneder). Delkurselever betaler en grunnsats på 300 kroner, deretter regnes en pris pr. skoletime ut fra resten av skolepengesummen delt på 26.
Hvis en familie forsørger flere barn som går på KVN samtidig, betaler 1. elev full pris, 2. elev halv pris og de øvrige går gratis. Dette gjelder ikke delkurselever (her definert som elever med mindre enn 20 uketimer undervisning).

KVN krever ikke egenandel på elevens skole-PC, så utstyrsstipendet på ca. 1300,- kr. beholder eleven selv. Skolepengene dekker også det meste ved ekskursjoner og turer.

 

Bilde av to elever, jenter, som står på ski på vinteren, de smiler og ser ut til å ha det veldig gøy. De er på snødekt fjell med sol og blå himmel i bakgrunnen - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport

Stipend og lån

Alle elever kan søke stønad i Statens lånekasse for utdanning. Elever som må bo borte under skolegangen, kan få botillegg. Elever under 19 år kan søke behovsprøvd stønad. Foreldrenes inntekt og formue er avgjørende for om de får stønad. Elever over 19 år får stønad uavhengig av foreldrenes inntekt og formue.

Elever ved KVN kan søke stipend og lån på samme betingelser som elever ved en offentlig skole. Lånekassen gir imidlertid et tillegg som tilsvarer skolepengene, for de som har rett på studielån. Søknad om lån og stipend kan sendes lånekassen når du er tatt opp som elev.

Svar fra lånekassen

Hvis søknaden din er helt ordinær vil du normalt får svar innen få dager etter at du søkte. Hvis det er spesielle hensyn som skal tas i din søknad, kan det være noe lengre svartid. I slike tilfeller vil det vanligvis opplyses om en ca dato for behandling inne på «din side» på Lånekassen.

Fravær

Elevenes fravær blir rapportert til Lånekassen flere ganger i skoleåret. For stort fravær kan resultere i at Lånekassen stopper utbetalingene resten av skoleåret. Dersom du avbryter et skoleår, kan Lånekassen gjøre om til lån det stipendet du har fått for mye.

Ved sykdom gjelder egne regler.

Deltid

Alle elever som søker realkompetansevurdering skal søke lån/stipend som deltidselev. Dette skal du gjøre SELV OM du tenker å studere på heltid.

Eksempel: Du søker Påbygging til generell studiekompetanse i Vigo eller på kvn.no, men du er uten ungdomsrett og må derfor søke realkompetansevurdering. Da må du søke deltid inne hos lånekassen.no.

Utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett får i tillegg til gratis læremidler på skolen, et stipend fra Lånekassen. Stipendet skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig individuelt utstyr som trengs i utdanninga. Stipendet utbetales i første utbetalingsrunde.

Søknadsfrist

Husk at du må søke om stipendet før 15.november!

Bilder av lærer og elever på skoletur i fjellet, de sitter i gresset og ser utover sjøen og fjorden - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport