Studiespesialisering

Velg studiespesialisering på KVN!

Studiespesialisering er treårig, og skal forberede deg til videre studier på universitet og høgskoler. Du kan velge fordypning i realfag eller språk- og samfunnsfag. Du velger fordyping etter hva du liker, og hva du trenger. På KVN får du trening i å bli en selvstendig student.
Hvorfor skal du velge å ta studiespesialisering på Nesna? Livet er mer enn skole, og KVN er mer enn fag. Ønsker du fordypning i kunstfag, toppidrett eller e-sport kan du ta det her sammen med de ordinære fagene. KVN tilbyr tett oppfølging i mindre grupper med godt kvalifiserte lærere.

Ny læreplan fra 2020 (Fagfornyelsen) vektlegger dybdelæring og fokus på tverrfaglige emner.

Disse handler om demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, samt folkehelse og livsmestring. Studiespesialisering skal forberede deg til videre studier på høgskole eller universitet. På KVN tilbyr vi fordypning i realfag og språk/samfunnsfag. Mulighetene er mange, og etter studiespesialisering sitter du igjen med nyttig kunnskap og bred kompetanse for videre studier.

Toppidrett / e-sport / kunstfag

Ønsker du å kombinere studie med toppidrett eller kunstfag så gir KVN deg mulighet til å satse på dette i tillegg til ordinære fag. KVN tilbyr blant annet e-sport, skyting, fotball og badminton. Eller har du heller lyst til å bruke dine kreative evner i kunstfaget som skolen tilbyr.

Bilde av tre elever, gutter, som prøver å lage en kjemisk reaksjon i timen, de sitter samlet ved et bord i klasserommet - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport

Bor det en forsker i deg?

En felles satsning vil være det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Bli med når vi flytter klasserommet ut i naturen, drar på tur for å utforske hvordan det står til med kysten vår. Hvor mye plast finner vi på strendene våre? Hvordan står det til med fisken, tareskogen og fuglelivet? Vær med på et spennende forskningsprosjekt i starten av skoleåret der du er forskeren.

Prosjekt plast!

Tett oppfølging, faglig og sosialt

Ønsker du å gå på en skole der du ikke forsvinner i mengden? En skole som utfordrer deg og stiller krav? Da er KVN et godt alternativ. Her får du god oppfølging av lærerne i mindre grupper. Du blir fort kjent med lærer og medelever. KVN er en skole hvor vi opplever at det er lett å få seg venner. Mye av grunnen er at vi gjør mye sammen både på og utenfor skolen.

Bilde av tre elever, to jenter og en gutt, som har tegnet en tegning av en figurer og skrevet fornærmelser på figuren, figuren heter Draco - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport

Film fra høsttur med VG1

VG1

Alle elever på VG1 og VG2 følger et eget kristendomsfag på to timer i uka.

Hentet fra VIGO.

Fag

 • Engelsk
 • Fremmedspråk nivå 1 /
 • Fremmedspråk nivå 2
 • Geografi
 • Kroppsøving
 • Matematikk 1P (praktisk) /
 • Matematikk 1T (teoretisk)
 • Naturfag
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Info

Du kan kun velge om du skal ha Fremmedspråk nivå 1 eller nivå 2, og om du skal ha Matematikk 1P eller 1T.

Du kan ikke velge både nivå 1 og 2, og heller ikke velge både 1P eller 1T.

Etter VG1 er fullført, kan du på VG2 velge enten Studiespesialisering med realfag eller Studiespesialisering med Språk, samfunnsfag og økonomi.

VG2 - Realfag

Alle elever på VG1 og VG2 følger et eget kristendomsfag på to timer i uka.

Hentet fra VIGO.

Fag

 • Fremmedspråk nivå 1
 • Fremmedspråk nivå 2
 • Historie
 • Kroppsøving
 • Matematikk 2P (praktisk)*
 • Norsk

Programfag fra Realfag:
(Disse fagene tilbyr KVN)

 • Fysikk
 • Kjemi
 • Matematikk for realfag

Programfag fra andre programområder i studieforbedrende utdanningsprogram:

 • Idrettsfag (Toppidrett)
 • Kunst, design og arkitektur

Info

Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.
Du må ha fordypning i to programfag fra realfag. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3. Hvert fag må være på 140 timer. Eksempel på to fordypninger: Matematikk R1 og R2 og biologi 1 og 2.

Du skal velge ett programfag til (140 timer).
Du kan velge enda et programfag fra realfag (se liste) eller programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram (se liste).

Fotnoter:

* Må erstattes dersom du velger matematikk R1/S1 som programfag:

 1. Bygger på matematikk 1T (teoretisk) fra Vg1.
  Du som velger dette programfaget skal ikke ha fellesfaget matematikk 2P med 84 timer på Vg2.
 2. Bygger på matematikk 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk) fra Vg1.
  Du som velger dette programfaget skal ikke ha fellesfaget matematikk 2P med 84 timer på Vg2.

Se Valg av matematikk fra VIGO.

VG2 - Språk, samfunnsfag og økonomi

Alle elever på VG1 og VG2 følger et eget kristendomsfag på to timer i uka.

Hentet fra VIGO.

Fag

 • Fremmedspråk nivå 1 /
 • Fremmedspråk nivå 2
 • Historie
 • Kroppsøving
 • Matematikk 2P (praktisk)*
 • Norsk

Programfag fra Språk, samfunnsfag og økonomi:
(Disse fagene tilbyr KVN)

 • Engelsk
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Fremmedspråk (Programfag)
 • Historie og filosofi
 • Matematikk for realfag
 • Sosiologi og sosialantropologi

Programfag fra andre programområder i studieforbedrende utdanningsprogram:

 • Idrettsfag (Toppidrett)
 • Kunst, design og arkitektur
 • Realfag

Info

Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.
280 timer skal brukes til programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi (se liste). Du må velge minst to ulike fag. Hvert fag skal ha minst 280 timer over to år.

140 timer skal brukes til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.
Du kan velge mellom programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi (se liste) eller programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram (se liste).

Fotnoter:

* Må erstattes dersom du velger matematikk R1/S1 som programfag:

 1. Bygger på matematikk 1T (teoretisk) fra Vg1.
  Du som velger dette programfaget skal ikke ha fellesfaget matematikk 2P med 84 timer på Vg2.
 2. Bygger på matematikk 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk) fra Vg1.
  Du som velger dette programfaget skal ikke ha fellesfaget matematikk 2P med 84 timer på Vg2.

Se Valg av matematikk fra VIGO.

VG3 - Realfag

Alle elever på VG1 og VG2 følger et eget kristendomsfag på to timer i uka.

Hentet fra VIGO.

Fag

 • Historie
 • Kroppsøving
 • Norsk
 • Religion og etikk

Programfag fra Realfag:
(Disse fagene tilbyr KVN)

 • Fysikk
 • Kjemi
 • Matematikk for realfag

Programfag fra andre programområder i studieforbedrende utdanningsprogram:

 • Idrettsfag (Toppidrett)
 • Kunst, design og arkitektur

Info

Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.
280 timer skal brukes til å videreføre to av programfagene fra realfag som du valgte på Vg2 (se liste).

140 timer skal brukes til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.*
Du kan velge et programfag til fra realfag (se liste) eller du kan velge et fag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram (se liste).

Fotnoter:

* Hadde du ikke fremmedspråk på undgomstrinnet? Da må du ha fremmedspråk nivå II med 140 timer som fellesfag, og du har normalt bare plass til 280 timer programfag fra eget programområde på Vg3.

VG3 - Språk, samfunnsfag og økonomi

Alle elever på VG1 og VG2 følger et eget kristendomsfag på to timer i uka.

Hentet fra VIGO.

Fag

 • Historie
 • Kroppsøving
 • Norsk
 • Religion og etikk

Programfag fra Språk, samfunnsfag og økonomi:
(Disse fagene tilbyr KVN)

 • Engelsk
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Fremmedspråk (Programfag)**
 • Historie og filosofi
 • Sosiologi og sosialantropologi

Programfag fra andre programområder i studieforbedrende utdanningsprogram:

 • Idrettsfag (Toppidrett)
 • Kunst, design og arkitektur
 • Realfag

Info

Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.
280 timer brukes som hovedregel til å videreføre to programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi som du valgte på Vg2 (se liste). Tar du programfaget fremmedspråk nivå III** vil det telle som ett av to fordypningsfag fra eget programområde (språk, samfunnsfag og økonomi). I tillegg må du velge et annet programfag på 140 timer fra eget programområde på Vg3.

140 timer skal brukes til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.*
Om mulig, kan du velge å videreføre faget du valgte på Vg2, eller du kan velge et nytt programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi (se liste) eller fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram (se liste).

Fotnoter:

* Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk nivå II med 140 timer som fellesfag, og du har derfor normalt ikke plass til valgfritt programfag på Vg3.

** Hadde du fremmedspråk nivå II som fellesfag på Vg2, kan du velge nivå III i det samme språket som programfag på Vg3. Fremmedspråk nivå III vil da telle som ett av to fordypningsfag fra eget programområde (språk, samfunnsfag og økonomi). I tillegg må du velge et annet programfag på 140 timer fra eget programområde på Vg3, slik at du har til sammen 560 timer fra eget programområde over to år.

3. Tilhører samme faggruppe. Tar du to av disse fagene over to år, gir dette fordypning i ett programfag. Hvilke av disse fagene du kan velge, er avhengig av skolens fagtilbud.