Helsearbeiderfag VG2

Helsearbeiderfag VG2

Ønsker du å arbeide med mennesker så er kanskje dette den riktige utdannelsen for deg selv om du ikke vil bli helsefagarbeider. Dette er faktisk en utdannelse som gir deg mange muligheter.

Ønsker du å bli sykepleiere, førskolelærer, lærer, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, barnevernspedagog eller andre yrker der du arbeider med mennesker? Hvorfor ikke ta to år med helse- og sosialfag på KVN, og så gå videre med ett år med påbygging? Dette gir deg et godt utgangspunkt, der du også har lært masse om det å arbeide med folk, og som gir deg et solid utgangspunkt for videre studier. (For noen er det også et pluss at de slipper 2. fremmedspråk (tysk).

På Vg2 Helsearbeiderfag vil du lære mer om hvordan du kan bli en profesjonell yrkesutøver og hvordan du kan gi helhetlig pleie og omsorg for å ivareta pasientenes/brukernes ulike behov på en best mulig måte. Her blir du god på relasjon og samhandling. Vi øver mye på praktisk arbeid. Dette i form av rollespill og ved å trene på grunnleggende sykepleieprosedyrer som eksempel kroppsvask, tannpuss, måle blodtrykk, ta blodsukker og bruke velferdsteknologi.
Etter dette året kan du gå ut som lærling i to år for å bli Helsefagarbeider. Du kan også gå videre på VG3 påbygging til generell studiekompetanse slik at du kan søke studier ved høgskoler og universiteter.
På KVN få du god oppfølging av dyktige lærere, og mulighet til praksis både på sykehjem, hjemmesykepleie, miljøterapeutiske tjenester eller sykehus.

På KVN få du god oppfølging av dyktige lærere, og mulighet til praksis på sykehjem, hjemmesykepleie og på sykehus.

Bilde av to jenter som ligger i en seng og ler sammen - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport