Informasjon til foreldre

Skolestart

Skolen starter opp torsdag 19. august kl. 10.00. Da samles vi til åpningsfest med litt program i anledning første skoledag. Vi ønsker å invitere alle hybelboere til en samling første uka. Det er alltid en ekstra utfordring å flytte på hybel. Vi har derfor tilbud om egen Elevheim med oppfølging av en voksen miljøarbeider ved KVN. Vi ønsker også å følge opp hybelboerne utover høsten med tilrettelagte samlinger for disse. Vi lager middag sammen hver mandag. Skolen er åpen hver kveld. To kvelder i uka er det lærere til stede for leksehjelp og sosiale aktiviteter. Vi vil også prioritere å dra på tur med de ulike klassene for å bli kjent og bygge fellesskap.

Hvorfor velge KVN?

Hvorfor velge KVN? KVN har dokumentert godt miljø, og èn av skolene i Norge med minst frafall og best trivsel. Èn av grunnene kan være fordi vi prioriterer å bruke tid på opplevelser sammen. Leksekafè, frokost, hybelkurs, miljøkvelder og arrangementer er også populært. I løpet av årene på videregående ser vi elevene vokse og utfolde seg. Her får elevene gode verktøy med seg videre i ryggsekken.

Vårt ønske er at hver enkelt elev skal føle seg sett og ivaretatt på skolen. Ingen kan gi garanti på at alle elevene vil trives hele tiden, men vi jobber hardt for å få det til. Lærene gjør sitt ytterste for at hver enkelt elev blir tatt vare på. KVN er en livssynsskole, og dette vil prege skolen på ulike måter, men alle elever uansett ståsted er selvsagt velkomne på KVN.

Hver dag har vi en felles samling på skolen. Her møter elever og ansatte i 5-10 minutter. Dette er gode stunder i skolehverdagen. Målsettingen er at andakten skal være et pusterom i en prestasjonsfull hverdag, og en stund for ettertanke. Det er også viktig for å skape et godt fellesskap på skolen.

Nærhet

Ønsker du å gå på en skole der du ikke forsvinner i mengden? En skole som utfordrer deg, og stiller krav? Da er KVN et godt alternativ. KVN er en liten skole hvor det er lett å få seg venner. Miljøet på skolen er lite og nært. Her blir du fort kjent med medelever og læreren din. Vi har en god rådgivningstjeneste som ivaretar deg. På Nesna er alt sentralt. Så du trenger ikke bruke tid på å organisere fritiden etter busstider, her er det kort vei til trening og til vennene dine. Nærhet betyr alt.

Bilde fra en skoletur på fjellet, både elever og lærere står og sitter på et fjell og strekker armene i været med sjø og fjord i bakgrunnen - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport

Nyttig informasjon

Skolepengene for 2021-2022 utgjør 1300 kr. pr. mnd. i 10 måneder (august-mai). Skolepengene skal betales forskuddsvis og første innbetalingsgiroen kommer i september for de to første månedene. For deltidselever med mindre enn 20 t/u og elever med søskenmoderasjon vil skolepengene bli regulert i oktober dersom det er betalt fullt i september. Skolebøker og datautstyr får elevene lånt gratis på KVN. Elevene ved KVN får lånt alt av skolebøker på skolen. Timeplanen blir delt ut ved skoleårets start. En normal skoledag er på 5-8 timer og begynner kl. 8.20 og slutter senest kl. 16.00.

Foreldre/foresatte til elever i videregående skole har ansvar for den økonomiske situasjonen til elevene helt fram til de er ferdig med 3. klasse, selv om de i denne perioden fyller 18 år. Foreldrene er derfor ansvarlig for at skolepengene blir betalt ved forfall. Foreldre til elever som er under 19 år ved skolestart må derfor skrive under på at de påtar seg det økonomiske ansvar overfor skolen. Vi ønsker at innbetalingsgiroene for skolepengene skal sendes til den som har det økonomiske ansvar overfor skolen, og ber derfor om at navn og adresse fylles ut på svarslippen. Foreldre/foresatte bes lese igjennom og gjøre seg kjent med reglement for skolen.

Lånekassen

Alle kan søke stipend og lån i Statens Lånekasse når de går på KVN. Elever må søke på internett. På www.lanekassen.no finner dere de opplysningene dere trenger, og på Dine Sider kan eleven logge seg inn med MinId.

Skoleskyss

Dersom avstanden fra hjem (eller hybel) til skole er mer enn 4 km innvilges det skoleskyss. Skoleskyss gjelder ikke skyss hjem i helgene for elever som bor på hybel. For å registrere skoleskyssøknad på nett går du inn på https://minskyss.nfk.no.

Hybler på Nesna

KVN tilbyr rimelige hybler på skolens Elevheim. I dag er prisen 2000 kroner i månden, så det er billig. Her deler du kjøkken og bad med 4-5 klassekamerater. Send epost eller ring til skolen. Elevheimen er et samarbeid mellom Nesna kommune og KVN. Her har KVN noe oppfølging av hybelboerne ved en voksen miljøarbeider, dette gjelder særlig de yngste. Ønsker dere en hybel på det private markedet så er det enklest å bruke Facebook-sidene: Oppslagstavle Nesna, Kjøp og salg i Nesna eller Leie/Utleie på Nesna. Dersom du ikke har fått svar på noen av dine henvendelser når det nærmer seg skolestart, ber vi deg ta kontakt med skolen så vil vi prøve å hjelpe deg med å finne hybel.

Bilde av et hybelrom, det er dekorert med mange ting, det er en pult, stol, en krakk, et lite bord og en seng, det står også skap inntil ene veggen, det er hyller og bilder på veggene. Det er også et stort vindu ut som er delvis dekket av blå, mønstrede gardiner, et rom på internatet Elevheimen - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport

Digitale meldinger

Alle varsler til elev og foreldre går elektronisk via vårt skoleadministrative system iSkole, med melding på epost. Det er derfor viktig at vi få epost til foreldre/foresatte i svarbrevet.

Bilde av en gutt som holder en mobiltelefon, med fokus på telefonen i hånda - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport