Skolerute

2022

Studiestart: 18.august

Høstferie: Uke 41

18.november – planleggingsdag (elevfri)

Siste skoledag før jul: 21.desember

2023

Førsteskoledag etter jul: 3.januar

Vinterferie: Uke 9

Påskeferie: Uke14

Første skoledag etter påske: Onsdag 12.april

19.mai – elevfri

22.juni siste skoledag

Skolerute 2022_2023

Bilde av en strand og sjø med fjell rundt og i bakgrunnen, sjøen og himmelen er begge blå og fin, det ligger en kano inntil strandkanten - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport