Skolerute

2023

Studiestart: 17.august

Høstferie: Uke 41

17.november – planleggingsdag (elevfri)

Siste skoledag før jul: 21.desember

2024

Førsteskoledag etter jul: 3.januar

Vinterferie: Uke 9

Påskeferie: Uke13

Første skoledag etter påske: Onsdag 3.april

10.mai – elevfri

20.juni siste skoledag

skorute 23_24

Bilde av en strand og sjø med fjell rundt og i bakgrunnen, sjøen og himmelen er begge blå og fin, det ligger en kano inntil strandkanten - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport