Påbygging

Påbygging til generell studiekompetanse

På KVN tilbyr vi påbygging til generell studiekompetanse. Påbygging er det du velger om du vil ha studiekompetanse etter å ha gått på yrkesfag. Året er krevende, med mye teori. KVN har derfor tatt et aktivt valg om å legge opp året på påbygging så praktisk som mulig slik at overgangen fra yrkesfag blir mindre. Et eksempel på det er fordypningsoppgaven i norsk (særemne) som er lagt opp muntlig-praktisk.

I løpet av året får du være med turer rundt om på Helgeland. Vi oppsøker og får besøk av eksperter med fagkunnskap, deltar på forestillinger og lager våre egne. Lærerne spiller ut Ibsens stykker i rektorboligen – hvor du er tilskuer, og må løse gåten.

Vi drar til Sandnessjøen på vikingtokt (laiv), den samiske skolen i Hattfjelldal, og til Petter Dass museet. I fag som norsk og historie bruker vi ofte drama og prosjektarbeid som metode.

I realfagene bruker vi praktiske forsøk. Hvordan sender du ned et egg trygt på bakken, uten å knuse det? Vi kombinerer også historie og naturfag, med prosjekt som «Tsjernobyl» og escaperooms.

Ønsker du et morsomt år, hvor du får venner og minner for livet, samtidig som du oppnår studiekompetanse?

Bli en av oss!