Skolerute for KVN

Skolerute for skoleåret 2023/2024

2023

Studiestart: 17.august

Høstferie: Uke 41

17.november – planleggingsdag (elevfri)

Siste skoledag før jul: 21.desember

2024

Førsteskoledag etter jul: 3.januar

Vinterferie: Uke 9

Påskeferie: Uke13

Første skoledag etter påske: Onsdag 3.april

10.mai – elevfri

20.juni siste skoledag

Skolerute for skoleåret 2024/2025

2024

Studiestart: 15.august (uke 33)

Høstferie: Uke 40

22.november – planleggingsdag (elevfri)

Siste skoledag før jul: 20.desember

2025

Førsteskoledag etter jul: 6.januar

Vinterferie: Uke 10

Påskeferie: Uke 16 

Første skoledag etter påske: Onsdag 23.april

30.mai – elevfri

20.juni siste skoledag