Kristen Friskole

KVN - En kristen friskole

KVN er en friskole opprettet på religiøst grunnlag etter friskoleloven, og er basert på et kristent verdigrunnlag.

Skolens verdier

Skolens kristne verdiforankring er synlig på ulike måter. Hver formiddag har alle klassene en kort samlingsstund med ord for dagen. Noen ganger i året samles alle elevene til felles samlinger om tema som har med kristen tro å gjøre.

Alle elever på Vg1 og Vg2 følger et eget kristendomsfag på to timer i uka.

KVN er en offentlig godkjent, kristen privatskole. Noen lurer kanskje på hva som ligger i det?Vi er ingen privat eliteskole, vi er selvsagt åpen for alle. At vi er en privatskole betyr at vi ikke er drevet av det offentlige, men vi er fremdeles underlagt de samme kravene. At vi er en kristen skole betyr at vi også har et kristent formål. Dere møter det gjennom samlingsstunder og et eget kristendomsfag. Men kanskje like mye gjennom at vi har som mål at hvert enkelt individ skal bli sett og respektert sånn som det er. Du er verdifull!

Bilde av en gjeng elever, gutter og jenter, på fjelltur med klassen, de sitter ved et trebord på benker i tre, det er turklær og utstyr rundt dem, termoser på bordet, de er i fjellene på Nesna - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport

KVN - Med plass til alle

På KVN vil du oppleve et mangfold av mennesker. Her kommer elever fra mange ulike steder. De kommer med ulik bakgrunn og historier. Her skal dere bli et nytt fellesskap. Vi møtes med ulike meninger, kulturer og religioner. Vi ønsker en skole der du får plass nok til å vokse, der du blir utfordret til å stå for noe, og utfordret til å gjøre noe for andre. Vi ønsker oss en skole der meninger brytes, og svar søkes. Vi vil være en skole der du er trygg nok til å stå for dine egne meninger, men også at gir andre mulighet til å mene noe annet.