Ledige stillinger

Ledige stillinger hos oss

Her finner du informasjon om ledige stillinger hos oss på KVN. KVN er en liten skole med ca. 100 elever, som satser på tett oppfølging av våre elever.  Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø.  Skolen ligger på Nesna, som er et levende skolested med mange muligheter. Vi er plassert midt i Helgeland, noe som gir utallige muligheter for deg som liker sjø og fjell.  

KVN er en kristen friskole. Bak stiftelsen står Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Frikirken. Som søker må du derfor kunne arbeide for skolens kristne målsetning. Skolen har 25 ansatte fordelt på 23 årsverk og ca. 100 elever. Skolen tilbyr studiespesialisering, Vg1 Helse og oppvekstfag, Vg2 Helsefagarbeider, Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Vg2 Informasjonsteknologi, og Vg3 påbygging til studiespesialisering. Fra høsten 2025 har vi også naturbruk. Vi har også toppidrett med e-sport og andre idretter. 

Vi håper at du vil bidra på vår flotte arbeidsplass, og bli en del av laget vårt for å sikre ungdom god utdanning og forberedelser for livet etter videregående. 

Velkommen til oss! 

Lærer i spesialpedagogikk fra 01.08.24

Kristen videregående skole – Nordland vil ha ledige stillinger fra 1. august 2024, for skoleåret 2024-2025  

Stillingsbehovet er ikke helt avklart enda, men vi vil ha behov for lærer i inntil 100% med undervisningskompetanse i fag som: Spesialpedagogikk (fellesfag og helsefag)Er du interessert så kan du ta kontakt med rektor. Rektor kan nåes på epost rektor@kvn.no eller på telefon 75066001/90849039

Du må ha engasjement for elever, gode samarbeidsevner, fleksibel holdning, vilje til å være med å skape et godt læringsmiljø og et godt kollegafellesskap.  

Stillingene vil bli lønnet etter vanlig regulativ.    

Ved tilsetting vil det bli krevd politiattest.(jfr. Privatskoleloven§ 4-3 ) 

Søknad med CV og dokumentasjon sendes til rektor@kvn.no eller til Postboks 133, 8700 Nesna. 

Søknadsfrist er 31. mai

For nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor på epost eller på telefon 75066001/90849039

50% Assistent fra 01.08.24

Det vil være behov for en stilling på ca. 50% som assistent for en eller to elever for skoleåret 2024/25. Om du kan tenke deg å høre mer om denne stillingen vil vi gjerne at du tar kontakt.  

Du må ha engasjement for elever, gode samarbeidsevner, fleksibel holdning, vilje til å være med å skape et godt læringsmiljø og et godt kollegafellesskap.  

Personlig egnethet vil vektlegges i tillegg til erfaring og utdanning. 

Stillingene vil bli lønnet etter vanlig regulativ.    

Ved tilsetting vil det bli krevd politiattest.(jfr. Privatskoleloven§ 4-3 ) 

Søknad med CV og dokumentasjon sendes til rektor@kvn.no eller til Postboks 133, 8700 Nesna. 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor på epost eller på telefon 75066001/90849039 
 

Miljøarbeider/ettårigsstillinger

Har du lyst til å arbeide med ungdom samtidig som du opplever den vakre Helgelandskysten?

Kristen videregående skole – Nordland på Nesna søker miljøarbeidere eller ettåringer for skoleåret 2024/2025. Det er ønskelig at det er to som deler en stilling. Om du kan tenke deg å høre mer om denne stillingen vil vi gjerne at du tar kontakt.

KVN er en skole som satser på ulike typer miljøaktivitet, og er åpen også på kveldstid, der elevene har tilbud om leksekafè, kveldsmatprat, miljøkvelder, hybelkurs, KVN-trim og ulike andre miljøtiltak.


Stillingen kan organiseres på ulike måter:

1. Ettåringstjeneste i samarbeid med en bibelskole, gjerne GåUt Senteret bibelskole i Trondheim. Her er det ønskelig at det blir to stykker.

 1. Ordinær stilling som miljøarbeider. En eller to stillinger ved skolen i til sammen 100%.
  Kan eventuelt kombineres med å være student på Nord Universitet på Nesnaeller en annen jobb.

Arbeidsoppgaver:
Som miljøarbeider på KVN får du ansvar for miljøskapende arbeid blant elevene og et medansvar for skolens kristne arbeid.

 1. På skolen:
  a. Arrangere aktiviteter for elevene på kveldstid og i helgene.
  b. Være en ressursperson i miljøet i skoletiden og på skolens arrangementer.
  c. Delta på turer og aktiviteter i skoleregi.
 2. På Elevheimen:
  a. Være tilgjengelige og besøke elever på hybel. Se til at ingen faller utenfor. Være en samtalepartner.
  b. Tilbud til hybelboere.
  c. Aktiviteter i helgene for de som ikke reiser hjem.

Kontakt oss:
Dersom du har spørsmål ang. stillingen, ta kontakt med rektor på rektor@kvn.no eller på telefon 90849039.

Søknad sendes til samme epost. Referanser og personlig skikkethet vil bli vektlagt.
Ved tilsetting vil det bli krevd politiattest. (jfr. Lov om frittstående skoler § 4-3).