Ledige stillinger

Ledige stillinger

Bilde av elever, lærere og rektor på en klassetur på fjellet, det er foran en stor hytte med store vinduer, alle rekker hendene i været og smiler til kamera - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport

Miljøarbeider / ettåringsstillinger på KVN

Har du lyst til å arbeide med ungdom samtidig som du opplever den vakre Helgelandskysten?

Kristen videregående skole – Nordland på Nesna søker miljøarbeidere eller ettåringer for skoleåret 2023/2024. Det er ønskelig at det er to som deler en stilling. Om du kan tenke deg å høre mer om denne stillingen vil vi gjerne at du tar kontakt.
KVN er en kristen friskole. Bak stiftelsen står Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Frikirken. Som søker må du derfor kunne arbeide for skolens kristne målsetning. Skolen har 25 ansatte fordelt på 23 årsverk og ca. 120 elever. Skolen tilbyr studiespesialisering, Vg1 Helse og oppvekstfag, Vg2 Helsefagarbeider, Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Vg2 Informasjonsteknologi, og Vg3 påbygging til studiespesialisering. Vi har også toppidrett med e-sport, fotball, badminton og rifleskyting. Se mer på www.kvn.no

KVN er en skole som satser på ulike typer miljøaktivitet, og er åpen også på kveldstid, der elevene har tilbud om leksekafè, kveldsmatprat, miljøkvelder, hybelkurs, KVN-trim og ulike andre miljøtiltak.


Stillingen kan organiseres på ulike måter:

1. Ettåringstjeneste i samarbeid med en bibelskole, gjerne GåUt Senteret bibelskole i Trondheim. Her er det ønskelig at det blir to stykker.

2. Ordinær stilling som miljøarbeider. En eller to stillinger ved skolen i til sammen 100%.
Kan eventuelt kombineres med å være student på Nord Universitet på Nesna eller en annen jobb.

Arbeidsoppgaver:
Som miljøarbeider på KVN får du ansvar for miljøskapende arbeid blant elevene og et medansvar for skolens kristne arbeid.

1. På skolen:
a. Arrangere aktiviteter for elevene på kveldstid og i helgene.
b. Være en ressursperson i miljøet i skoletiden og på skolens arrangementer.
c. Delta på turer og aktiviteter i skoleregi.

2. På Elevheimen:
a. Være tilgjengelige og besøke elever på hybel. Se til at ingen faller utenfor. Være en samtalepartner.
b. Tilbud til hybelboere.
c. Aktiviteter i helgene for de som ikke reiser hjem.

Kontakt oss:
Dersom du har spørsmål ang. stillingen, ta kontakt med rektor på rektor@kvn.no eller på telefon 90849039.

Søknad sendes til samme epost. Referanser og personlig skikkethet vil bli vektlagt.
Ved tilsetting vil det bli krevd politiattest. (jfr. Lov om frittstående skoler § 4-3).