Ledige stillinger

Ledige stillinger

Bilde av elever, lærere og rektor på en klassetur på fjellet, det er foran en stor hytte med store vinduer, alle rekker hendene i været og smiler til kamera - Kristen Videregående Skole Nordland - E-sport


IT ansvarlig/ IT-lærer

KVN videregående skole har ledig 100% stilling som kombinert IT-ansvarlig og lærer innenfor yrkesfaget Informasjonsteknologi og medieproduksjon fra 1.august 2023. Vi søker deg som syns det er spennende å kunne kombinere IT-drift med undervisning innenfor samme fagområde.

Stillingens ansvars- og fagområde innenfor IT er:
• Brukerstøtte og opplæring til ansatte og elever.
• Brukeradministrasjon.
• Installasjon, vedlikehold og administrasjon av skolens IKT-systemer, telefon-system, og PC-er, samt drift av skolens tekniske installasjoner.
• Delta i skolens ledergruppe og ha et medansvar for skolens utviklingsarbeid.
• Delta i utvikling av lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Skolen har som mål å være i front på pedagogisk bruk av IKT.

Vi søker deg som har følgende kompetanse og erfaring:
• Relevant utdanning innen IKT og fagområdene til programfagene.
• Pedagogisk utdanning og undervisningserfaring, eller solid arbeidserfaring innen fagområdet.
• Erfaring fra hvordan IKT kan brukes pedagogisk.
• Kjennskap til løsninger som Microsoft Endpoint Management System, Intune, AD, Windows Server, Office 365/Azure, Cisco Meraki, Sharepoint og Feide.
• Har erfaring fra arbeidslivet slik at opplæringen blir praktisk rettet.
• Erfaring innen e-sport kan være et pluss. Skolen tilbyr faget toppidrett med e-sport.

Av personlige egenskaper søker vi deg som:
• Er strukturert og har god arbeidskapasitet
• Er selvgående og evner å sette seg inn i nytt fagstoff og nye løsninger
• Kan bidra til å bygge fellesskap og gode relasjoner med elever og kollegaer
• Ønsker å bidra til utvikling av organisasjonen

Som ansatt hos oss får du:
• Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
• En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
• Lønn- og arbeidsvilkår etter vanlig regulativ og avtale
• Offentlig pensjonsordning

KVN er en liten skole med ca. 120 elever, som satser på tett oppfølging av våre. Skolen ligger på Nesna, som er et levende skolested med mange muligheter. Vi er plassert midt i Helgeland, noe som gir utallige muligheter for deg som liker sjø og fjell. Du kan lese mer om skolen på vår hjemmeside www.kvn.no

Utdanning, erfaring, referanser og personlig skikkethet vil bli vektlagt. Det forutsettes at den som søker kan identifisere seg med skolens kristne målsetting.

Ved tilsetting vil det bli krevd politiattest. (jfr. Lov om frittstående skoler § 4-3).
Søknad med CV sendes til rektor@kvn.no eller til Postboks 133, 8700 Nesna. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.
Søknadsfrist: 15. april.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor på epost rektor@kvn.no eller på telefon 90849039. For tekniske spørsmål kan du kontakte Ståle Bergeng på staber@kvn.no eller 47241795

___________________________

Miljøarbeider / ettåringsstillinger på KVN

Har du lyst til å arbeide med ungdom samtidig som du opplever den vakre Helgelandskysten?

Kristen videregående skole – Nordland på Nesna søker miljøarbeidere eller ettåringer for skoleåret 2023/2024. Det er ønskelig at det er to som deler en stilling. Om du kan tenke deg å høre mer om denne stillingen vil vi gjerne at du tar kontakt.
KVN er en kristen friskole. Bak stiftelsen står Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Frikirken. Som søker må du derfor kunne arbeide for skolens kristne målsetning. Skolen har 25 ansatte fordelt på 23 årsverk og ca. 120 elever. Skolen tilbyr studiespesialisering, Vg1 Helse og oppvekstfag, Vg2 Helsefagarbeider, Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Vg2 Informasjonsteknologi, og Vg3 påbygging til studiespesialisering. Vi har også toppidrett med e-sport, fotball, badminton og rifleskyting. Se mer på www.kvn.no

KVN er en skole som satser på ulike typer miljøaktivitet, og er åpen også på kveldstid, der elevene har tilbud om leksekafè, kveldsmatprat, miljøkvelder, hybelkurs, KVN-trim og ulike andre miljøtiltak.


Stillingen kan organiseres på ulike måter:

1. Ettåringstjeneste i samarbeid med en bibelskole, gjerne GåUt Senteret bibelskole i Trondheim. Her er det ønskelig at det blir to stykker.

2. Ordinær stilling som miljøarbeider. En eller to stillinger ved skolen i til sammen 100%.
Kan eventuelt kombineres med å være student på Nord Universitet på Nesna eller en annen jobb.

Arbeidsoppgaver:
Som miljøarbeider på KVN får du ansvar for miljøskapende arbeid blant elevene og et medansvar for skolens kristne arbeid.

1. På skolen:
a. Arrangere aktiviteter for elevene på kveldstid og i helgene.
b. Være en ressursperson i miljøet i skoletiden og på skolens arrangementer.
c. Delta på turer og aktiviteter i skoleregi.

2. På Elevheimen:
a. Være tilgjengelige og besøke elever på hybel. Se til at ingen faller utenfor. Være en samtalepartner.
b. Tilbud til hybelboere.
c. Aktiviteter i helgene for de som ikke reiser hjem.

Kontakt oss:
Dersom du har spørsmål ang. stillingen, ta kontakt med rektor på rektor@kvn.no eller på telefon 90849039.

Søknad sendes til samme epost. Referanser og personlig skikkethet vil bli vektlagt.
Ved tilsetting vil det bli krevd politiattest. (jfr. Lov om frittstående skoler § 4-3).