Entreprenørskap og kreative prosesser = suksess

Tirsdag 24. januar fikk KVN besøk av Morten Selfors fra Senter for industriell forretningsutvikling i Mo Rana; Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) (nord.no). Senteret er en del av Handelshøyskolen ved Nord Universitet, og mange av KVN-elevene fikk nå informasjon om studietilbudene der. En stor del av dagen var satt av til undervisning i kreative prosesser i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling, som KVN startet opp sist høst. Her ser vi Morten Selfors sammen med elever som lager spill om bærekraftig vekst i havbruksnæringen, for anledningen Kvarøy Fiskeoppdrett. Imponerende innsats og prestasjon av elevene, som virkelig benyttet sjansen med universitetet på besøk.

Entreprenørskap handler om å starte opp nye bedrifter eller å starte med nye ting i bedrifter som allerede finnes. Faget er en del av KVNs satsing på praktisk læring, samt å styrke samarbeidet med næringsliv og ulike kunnskapsmiljø. Elevene driver allerede egne ungdomsbedrifter som deltar i konkurranser i regi av Ungt Entreprenørskap. For å få til en god opplæring er det viktig for KVN å ha venner og samarbeidspartnere både i bedrifter og universiteter, og vi er svært takknemlig for å ha Senter for industriell forretningsutvikling med i arbeidet for å gi ungdommer en flying start i utdanning og arbeidsliv!

Siste innlegg

svangprod-06501
Flaggheising for 8. mai
20240502_121135
Ung-MOTivator
svangprod-06135
Besøk fra Gå Ut senteret og Helgeland Folkehøyskole
export_felles_ufok
EBU-klassen fikk presentere ideer for kommunen