Velkommen til skolestart

Hjertelig velkommen til KVN og til et nytt skoleår. Vi håper du vil trives hos oss og at du får et rikt utbytte av dette året, både faglig og sosialt. Som skole vil vi være opptatt av å legge forholdene til rette for et godt læringsmiljø. Skolen starter opp torsdag 17. august kl. 10.00. Da samles vi til åpningsfest med litt program i anledning første skoledag. Det er ellers mye som foregår utover høsten, så til informasjon så legger jeg ved en aktivitetsplan for noe av det som skal skje utover høsten. Vi vil prioritere å dra på tur med de ulike klassene for å bli kjent og bygge fellesskap. For Vg1 klassene så blir det overnattingstur en av de første ukene. Dere trenger da turtøy, gode sko og sovepose/liggeunderlag.

Nytt av i år er at vi inviterer elever og foreldre til Vg1 til KVN til en samtale med kontaktlærer onsdag 16. august fra kl. 12 til 19 eller torsdag 17. kl. 12 til 15. Dette for et godt samarbeid mellom hjem og skole, og som grunnlag for at skolen skal kunne tilrettelegge best mulig for eleven.

Ta kontakt med kontaktlærer og avtal tidspunkt for samtalen.

Kontaktlærere dette skoleåret:
Studiespesialisering Vg1: Siril Finne. sirfin@kvn.no 48369097 og Tore Hansen. tohan@kvn.no 95835205
Helse og oppvekstfag Vg1: Stina Rasmussen. stras@kvn.no 98408392
Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1: Trond-Ivar Rasmussen. trras@kvn.no 92090219
Ordinært foreldremøte for Vg1 og Vg2 er planlagt onsdag den 18. oktober kl. 18.00.

Mer informasjon om oppstarten av skoleåret finner du her.

Siste innlegg

Velkommen til skolestart
Velkommen til skolestart
Sommeravslutning
God sommer!
EBU2
Entreprenørskap og kreative prosesser = suksess
IMG_1748
Næringslivsdag på KVN