MOT-skole

ballong med logoen til MOT og teksten "MOT Show Courage"

Vi på KVN er stolte over å være en MOT-skole. 

Hva er MOT? MOT Norge er en ideell non-profit organisasjon. MOT jobber med å utvikle ungdommer som inkluderer alle. Det jobbes for å gjøre ungdom robuste og gi dem motstandskraft. Målet er å gi de verktøy som vil styrke elevene i møte med samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. 

Mange elever opplever ekstra utfordringer i ungdomstiden, og MOTs program skal være et godt verktøy for å arbeide forebyggende og gjøre elevene i stand til å håndtere situasjoner der utfordringer oppstår. MOT skal være med på å skape gode klassekulturer og skolemiljø som inkluderer alle. Dette har KVN sett på som viktig i mange år, og ser også fordelen med å være med på MOT som skole. 

Vi vil ha reflekterte og positive ungdommer, som kan møte verden med alle de verktøy som er mulig, og derfor er vi stolte av å være en MOT skole. 

 

MOT lager programmer som er forankret i positiv psykologi til både ungdomsskoler og videregående skoler. Vi er stolte over å være en del av dette. 

For oss å være en MOT-skole betyr at vi kan være med å gi ungdom verktøy og verdier som de kan bruke senere, og hjelpe de gjennom ungdomstiden. 

Siste innlegg

svangprod-07245
MOT-OL på tampen av skoleåret
IMG_20240530_122839
Vårtur til Tomma med 1ST
svangprod-06848
Gateløp med KVN 2024
svangprod-06501
Flaggheising for 8. mai