Viktige datoer

Skjemaet under nevner viktige datoer i inntaksprosessen ved KVN. Merk at KVN samarbeider med Nordland Fylke om søknadsprosessen. Vi kan derfor kun gjøre vårt inntak etter at fylket har sendt oss de nødvendige data. Datoene for de forskjellige inntakene kan på gunn av dette forsinkes med noen få dager i forhold til skjemaet.

Når

Hva

7. januar

Åpning av søknadsweb vigo.no

1.februar

Søknadsfrist for søkere med behov for spesialundervisning.  Husk vedleggsskjema

1.mars

 Søknad fellesfag. Du søker på www.vigo.no

1. mai

Ordinært 1. inntak. Brev sendes ut, med tre ukers svarfrist

15. juli

Ordinært 2. inntak, etter at fylket har hatt sitt første inntak.

Etter dette vil det være kontinuerlig inntak inntil plassene er fylt opp.

5.august

Inntak delkurselever.

KVN videregående skole