IKT-servicefag Vg2

IKT-servicefag gir deg kompetanse til å drifte IKT-systemer og yte brukerstøtte. Du lærer om servere, nettverk, sikkerhet og kommunikasjonsløsninger. Opplæringen skal legge vekt på samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper. IKT gir deg mulighet til å gå videre med fagbrev, eller til å ta påbygging. Selv om du ikke fortsetter med IT-studier etter påbygging, vil IKT-kunnskapen være nyttig uansett hvilket yrke du velger.

Se også vårt e-sporttilbud til elever ved IKT Vg2.

NB! Du kan ta IKT-servicefag uansett hvilket grunnkurs du tok i første klasse på videregående.
Siste mulighet for kryssløp høsten 2020! 

IT-kunnskap er etterspurt.  Med digitalisering av samfunnet vil det være behov for mange flere med kompetanse innen IT.  IKT er en av de mest fremtidsrettede utdanningene du kan ta i dag. IT-bransjen i Norge skriker etter fagfolk.

Selv om du velger å gå videre med en annen utdanning senere, vil IKT-kompetansen din likevel være nyttig og ettertraktet. Alle yrker bruker i dag IKT.

Del dette innlegget

Navigering

Leave a Reply

KVN videregående skole