Søknad om inntak til KVN - fulltidsplass


Fornavn
Fyll inn ditt fornavn

Etternavn
Fyll inn ditt etternavn

Adresse
Ugyldige data

Postnummer
Oppgi et gyldig postnummer

Poststed
Oppgi poststedet for adressen du har oppgitt

Mobiltelefon
Oppgi ditt mobilnummer

E-postadresse
Oppgi en gyldig e-postadresse.

Fødselsnr. (11 siffer)
Oppgi ditt 11-sifrede fødselsnummer. Du finner dette blant annet på VISA-kort, likningsattest, og i pass.


Behov for spesialundervisning eller prioritert inntak:

Oppgi om du har behov for spesialundervisning eller prioritert inntak.


Minoritetsspråklige søkere

Angi om du søker inntak som minoritetsspråklig elev

Hjemland:
Invalid Input

Ankomstdato til Norge:

Invalid Input

Jeg har gyldig oppholdstillatelse

Invalid Input

Oppholdstillatelsen må være gyldig ut august 2015 og
må dokumenteres innen 1. juni 2015.

Har du fullført 9-årig grunnskole i utlandet?

Invalid Input

Har du fullført 10. trinn i norsk grunnskole?

Invalid Input

Har du hatt opplæring i engelsk?

Invalid Input

Har du fått opplæring etter læreplan i norsk (ordinær)?

Invalid Input

Har du fått opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter?

Invalid Input

Har du bestått Norskprøve 3, både skriftlig og muntlig?

Invalid Input

Har du fått annen norskopplæring?

Invalid Input

Har du fullført grunnskoleopplæring for voksne?

Invalid Input

Har du fått opplæring etter læreplan i norsk
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere?

Invalid Input

Jeg søker på:
Velg det kurset du søker på.


Tillatelse:
Du må godta at KVN kan innhente tilleggsopplysninger for å kvalifisere deg som søker.


Jeg godtar at dokumentasjon kan utveksles mellom
KVN og avgiverskole/fylkeskommunen..

Sikkerhetskode:
Sikkerhetskode:
OppfriskUgyldige data. Fyll inn riktig sikkerhetskode.

Translate
noafsqamarhyazeubebnbsbgcanyzh-CNzh-TWcohrcsdanlenettlfifrfyglkadeelhthawiwhihuisidgaitjakkkokukylvltmkmgmsmlmtmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu