Søknad om inntak til KVN for delkurselever

Fornavn
Fyll inn ditt fornavn

Etternavn
Fyll inn ditt etternavn

Adresse
Ugyldige data

Postnummer
Oppgi et gyldig postnummer

Poststed
Oppgi poststedet for adressen du har oppgitt

Mobilnummer:
Oppgi ditt mobilnummer

E-postadresse
Oppgi en gyldig e-postadresse.

Fødselsnr. (11 siffer)
Oppgi ditt 11-sifrede fødselsnummer. Du finner dette blant annet på VISA-kort, likningsattest, og i pass.


Tilleggsopplysninger:
Du må godta at KVN kan innhente tilleggsopplysninger for å kvalifisere deg som søker.


Jeg gir med dette tillatelse til at KVN kan innhente
tilleggsopplysninger fra avgiverskolen eller andre.


Minoritetsspråklige søkere:

Angi om du søker inntak som minoritetsspråklig elev


Behov for spesialundervisning eller prioritert inntak:

Oppgi om du har behov for spesialundervisning eller prioritert inntak.

Fagvalg
Oppgi fagvalg!

Skriv en liste med de fagene og trinn (VG1, VG2, VG3) du søker på.
Eksempel: Matematikk VG3, Fysikk VG2


Tilleggsopplysninger:
Du må godta at KVN kan innhente tilleggsopplysninger for å kvalifisere deg som søker.


Jeg gir med dette tillatelse til at KVN kan innhente
tilleggsopplysninger fra avgiverskolen eller andre.

Sikkerhetskode:
Sikkerhetskode:
OppfriskUgyldige data. Fyll inn riktig sikkerhetskode.

Translate
noafsqamarhyazeubebnbsbgcanyzh-CNzh-TWcohrcsdanlenettlfifrfyglkadeelhthawiwhihuisidgaitjakkkokukylvltmkmgmsmlmtmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu