Side 1 av 3

VIKTIG. LES DETTE!

Før 1. mars søker du inntak til KVN gjennom søknadssystemet VIGO. KVN tar opp elever også etter 1. mars, men da på søknadsskjemaet du finner nederst på denne siden. KVN tar opp elever fra hele landet.
Utdanningsdirektorratet krever at elever som har brukt opp ungdomsretten sin må være realkompetansevurdert før inntak til skoleplass. Du søker realkompetansevurdering ved å kontakte et karrieresenter.

Trenger du hjelp til utfylling av søknadsskjemaet? Kontakt skolen på telefon 7506 6000 eller post@kvn.no

Velkommen som elev!

Fyll inn ditt fornavn
Fyll inn ditt etternavn
Ugyldige data
Oppgi et gyldig postnummer
Oppgi poststedet for adressen du har oppgitt
Oppgi ditt mobilnummer
Oppgi en gyldig e-postadresse.
Oppgi ditt 11-sifrede fødselsnummer. Du finner dette blant annet på VISA-kort, likningsattest, og i pass.
Oppgi om du har behov for spesialundervisning.
Angi om du er minoritetsspråklig.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Velg det kurset du søker på.
Oppgi fagvalg!
Du må godta at KVN kan innhente tilleggsopplysninger for å kvalifisere deg som søker.
Merk av for å bekrefte at du ikke er en robot
Kommentar
KVN videregående skole