Skolepenger

På grunn av at KVN er en privatskole, så dekker det offentlig bare 85% av utgiftene til undervisning. Private skoler må derfor ta skolepenger i tillegg. Vi prøver å holde skolepengene på et så lavt nivå som mulig, og per i dag er satsen på 1180,- kr. pr. måned. (Skoleåret er 10 måneder). For skoleåret 2019/20 er satsen på 1220,- kr. per måned.

KVN krever ikke egenandel på elevens skole-PC, så utstyrsstipendet på ca. 1000,- kr. beholder eleven selv. Skolepengene dekker og så det meste ved ekskursjoner og turer.

Hvis en familie forsørger flere barn som går på KVN samtidig, betaler 1. elev full pris, 2. elev halv pris og de øvrige går gratis.
Dette gjelder ikke delkurselever (her definert som elever med mindre enn 20
uketimer undervisning).

Stipend og lån

Alle elever kan søke stønad i Statens lånekasse for utdanning. Elever som må bo borte under skolegangen, kan få botillegg. Elever under 19 år kan søke behovsprøvd stønad. Foreldrenes inntekt og formue er avgjørende for om de får stønad. Elever over 19 år får stønad uavhengig av foreldrenes inntekt og formue.

KVN videregående skole