Med hjerte for KVN

Kunnskap - Verdier - Nærhet

Dette har vært viktige ord når vi har beskrevet KVN for potensielle elever og deres foreldre. Kunnskap fordi vi setter kvaliteten på undervisningen vår i høysetet, men også fordi vi formidler kunnskap på andre områder. Kunnskap om deg selv og kunnskap om livet er ofte tema på KVN.

Verdier fordi KVN er en kristen skole. I et samfunn som dagens, der alt "går så fort", er det viktig for ungdommen at det finnes stunder der tempoet sakkes og man finner tid til å fundere over sine egne verdier. Hvilken person ønsker du å være?

Nærhet, fordi KVN har omsorg for hver enkelt elev. Alle elever skal bli sett hos oss. Og nærhet, fordi Nesna er et lite og oversiktlig samfunn der de aller fleste elevene bor mindre enn en fem minutters gåtur unna. Som elev på KVN knytter man vennskap som varer livet ut.

Innen disse tre områdene Kunnskap - Verdier - Nærhet har KVN satt i gang flere tiltak. Vi kan nevne idrettstilbudene toppidrett programfag og trening i studietimene, KVN-trimmen på kveldstid, Åpen Flerbrukshall på fredagskveldene og skitur til Hemvan hver vinter. Vi har et omfattende Verdi-tilbud som miljøkvelder, diskusjonsmøter og vennetreff som "Laget", Kveldsmat-prat og samlingsstund hver formiddag. KVN har kristendom valgfag, og vi ønsker ofte representanter fra andre kristne organisasjoner velkommen til lede våre daglige samlingsstunder.


Nærhet og vennskap har vi gjennom styrket sosiallærertilbud, årlig utenlandstur til Krakow, bli-kjent turer ved skolestart og miljøarbeidertjeneste.
Kunnskap er selvsagt vårt viktigste satsningsområde, og KVN låner gratis ut førsteklasses digitale læremidler og skolebøker til alle. Vi har styrket kontaktlærertjeneste i flere klasser og vår leksekafé er betjent av lærere to kvelder i uka. Skolen er åpen for elevene hver dag til klokken 21.

Alt dette koster penger, og selv om vi ikke liker å be om støtte, er det klart at flere penger vil gjøre oss i stand til å gjøre mer. KVN er en stiftelse, noe som betyr at skolens penger bare kan brukes til å lage et enda bedre skoletilbud. Hver eneste krone du gir vil derfor gå til det beste for elevene.

Kunne du tenke deg å gi noen kroner hver måned? Eller et engangsbeløp? Klikk knappene under for å bidra. Takk for hjelpen!

Gi et fast beløp hver måned:

 

eller gi et engangsbeløp:

 

Du kan selvsagt også bidra ved å benytte vår gavekonto 4625.10.32300.

KVN videregående skole