Praktisk matematikk

Praktisk matematikk

Matematikk trenger ikke å være kjedelig. R1-klassen på KVN fikk i oppgave å måle spretthøyden til en sprettball ved å slippe den fra 200 cm høyde mens de filmet det på et videokamera.

trud og

Gruppearbeid

Elevene samarbeidet i grupper og fordelte oppgaver seg imellom. En slapp ballen, en filmet og en skrev ned observasjonene. Elevene gjorde en god jobb og var engasjerte og samarbeidsvillige.

DSC 0065

Praktisk arbeid

Lærerne på KVN er flinke til å engasjere seg i timene. «Det er både viktig og spennende å knytte matematikk til praktiske situasjoner.» sier matematikklærer Håvard.

DSC 0148

KVN videregående skole