KVN 25 år!

KVN 25 år!

I år feirer vi at det er 25 år siden de første klassene startet på KVN. Jubileet kommer til å bli markert med fest og åpent hus i helga 10./11.september 2016.

Lørdag den 10.september 2016 feires 25 års jubileet med brask og bram! Først blir det festmiddag for inviterte gjester, og fra kl 18.00 på kvelden blir det åpent hus på KVN, med taler, mingling, musikk og mer. På søndag blir det festgudstjeneste i Nesna kirke, med påfølgende kaffe og kaker på KVN.


Pådriver for en kristen videregående skole på Nesna var journalist og kommunepolitiker Ansgar Jensen. Han fikk med seg de fire stifterorganisasjonene: Frikirken, Misjonsselskapet, Indremisjonen og Santalmisjonen (de to siste er senere slått sammen til Normisjon). Skolen ble en selveiende stiftelse med navnet Kristen videregående skole – Nordland (KVN).

Eivind Olafsen ble ansatt som rektor og han påtok å sette ideen ut i live.  Sammen med styreleder Halvar Botnen la de grunnlaget for å starte opp en ny skole etter daværende privatskolelov, og høsten 1991 startet KVN opp med to klasser. 

I starten leide skolen lokaler hos Høgskolen i Nesna, men det ble tidlig klart at KVN måtte ha et eget skolebygg, og høsten 1993 fikk Nesna Entreprenør ansvaret for å sette opp et skolebygg. Tomt ble stilt til disposisjon av Nesna kommune, og den nye skolen sto ferdig allerede våren 1994.

I starten hadde KVN bare tilbud om Allmennfag, men i 1994 startet skolen et tilbud om Helse- og sosialfag, og året etter startet Hjelpepleien som da var toårig. IKT-driftsfag ble startet i 2001. Elevtallet har variert noe, men med en foreløpig topp skoleåret 2005-06 med 180 elever.

Allerede i 2001 var det planer om et tilbygg, skolen var blitt for liten. I 2003 var planene klare og året etter ble arbeidet satt i gang.  Nybygget med nye undervisningslokaler, en utvidet kantine og funksjonelle kontorer til lærerne, sto ferdig våren 2005.

Helt fra starten har eleven stått i sentrum for skolens arbeid.  At elevene skal trives og bli møtt med respekt og tillit har alltid vært viktig. I de 25 siste årene har mer enn tusen ungdommer fått et godt skoletilbud gjennom KVN, og vært en viktig skole for Nesna og for Helgeland. 

Vi har et håp om at vi også klarer å samle inn litt penger denne helgen, slik at vi får råd til å «pusse opp» atriet (bakgården) på KVN. Hvis du ønsker å gi en gave, er det mulighet via vår gavekonto 4625.10.32300, eller ved å besøke oss på skolen denne helga.

Vi gleder oss til å markere at KVN har blitt 25 år. Velkommen til 25-årsjubileum!

 

KVN videregående skole