Hybel+

Hybel+

KVN vil fra høsten ha et tilbud som vi kaller «hybel pluss». En hybel med oppfølging fra KVN.

Skolen har avtale om inntil tre hybelbygg på «Demmabakken» i samarbeid med studentsamskipnaden (SiNe) på Nesna. Det er åtte hybler i hvert bygg. Du som elev har eget rom, deler bad med en, og kjøkken, oppholdsrom med tre andre. SiNe står som utleier, og vil følge opp leietaker som huseier.

Dette er ikke et internat, men vi kommer til å føre et visst tilsyn med beboerne, og følge opp elever som trenger hjelp og støtte. Vi har også et tilbud om frokost på skolen. Her er det mulig å kjøpe et abonnement som er noe rabattert.

Tilbudet er fortsatt under utvikling, men vi kommer til å presentere et fullstendig tilbud før sommeren. Prisen på hyblene vil være avhengig av hvor mye tilsyn vi greier tilby. Foreløpig så ser vi for oss følgende tilbud «hybel pluss».

Hybel pluss:

  • Hybel sammen med andre KVN elever i et hybelbygg.
  • Jevnlige møter med hybelboerne ledet av rådgiver.
  • En voksen som besøker elevene på hybel, og sjekker hvem som trenger ekstra oppfølging.
  • En vakttelefonordning.
  • Tilbud om en gruppe som kan gjøre ting sammen.
  • Tilbud om frokostordning kl. 8.00-8.20 på KVN
  • Kantine på skolen.
  • Hybelkurs, lage enkel mat på skolen til kostpris.
  • Tilbud om fritidsaktiviteter, som miljøkvelder, KVN trim, tilbud om turer på fritida.
  • Avtale om vekking ved behov.

Er dette tilbudet attraktivt for deg, så ta kontakt med skolen. Vi kommer til å prioritere nye elever som begynner til høsten.

KVN videregående skole