KVN har de mest fornøyde elevene

KVN har de mest fornøyde elevene

Årets elevundersøkelse viser at KVN har de mest fornøyde elevene i Nordland.

Rektor Finn Olav KonowRektoren med de mest fornøyde elevene - Finn Olav Konow KVN ligger over fylkessnittet på alle indikatorer. Elevene trives bedre, får mer støtte fra lærerne, får bedre vurdering og oppfølging. I tillegg så er det på KVN 0 % som melder om mobbing over tid.
- Dette viser at KVN lykkes i målet om tett oppfølging av den enkelte elev, sier rektor Finn Olav Konow. Vi har dyktige lærere som er glade i elevene sine. Men vi ser fortsatt områder der vi skal bli enda bedre. Vi skal fortsatt ha fokus på bedre underveisvurdering og veiledning. Og vi vil satse enda mer for å følge opp elever som må bo på hybel til høsten.

Vil du bli elev ved KVN? Klikk her for søknadsskjema.

KVN videregående skole