Trosfrihet på KVN

Trosfrihet på KVN

Onsdag 11. mars fikk skolen besøk av Stefanusalliansen, en kristen misjons- og menneskerettighetsorganisasjon som prøver å hjelpe alle som blir forfulgt for sin tro. Informasjonsmedarbeider Birgit Solbakken ledet elevene gjennom historien om menneskerettighetene, og da særlig retten til å tro på det du vil.

 

Stefanusalliansen informerer om land hvor folk ikke kan gjøre dette, og arbeider for at mennesker skal kunne leve i en ikke-harmonisk fred, hvor alle respekterer andres tro og samtidig retten til å kritisere det man ikke er enig i. Hun la stor vekt på å skille mellom personen som tror og det man tror på, og brukte bl.a. IS i Syria og Irak og Anders Behring Breivik som eksempler.

KVN videregående skole