Besøk fra Gå Ut senteret og Helgeland Folkehøyskole

Torsdag 18. og fredag 19. april har vi på KVN hatt besøk av ulike unge mennesker fra Gå Ut Senteret fra Trondheim og ungdommer fra Helgeland Folkehøyskole. 

Gå Ut Senteret er en skole som i kjernen handler om hvordan man kan vie livet til Gud og kristendommen. 

Helgeland Folkehøyskole er en kristen folkehøyskole som hører til i Mosjøen. 

Vi er svært glade for at vi kan få besøk av disse ungdommene og unge voksne, som kan dele deres erfaringer og forståelse. Dette vil berike våre egne elevers kunnskap og forståelse. 

Gjennom å dele sine personlige erfaringer, kan de inspirere elever til å utforske nye områder. 

Det er viktig at våre elever får  besøk utenfra som kan åpne elevenes sin for ulike perspektiver og muligheter. Det å kunne dele andres erfaringer og refleksjoner vil fremme toleranse, emapti og kulturell forståelse blant elever. 

Vi vil være med på at elevene skal blomstre, og det er posotivt med besøk, slik at vi kan berike elevenes læringsmiljø. 

I tillegg fikk våre egne elever være med på å stille kritiske spørsmål til religion. Det er en viktig del av undervisning å kunne stille kritiske spørsmål som er både gjennomtenkt og viser til kunnskap om tema man bearbeider. Det er gøy å se hvordan elevene bruker nysgjerrighet til å reflektere. Helgeland Folkehøyskole stilte med frivillige som var villig til å bli «grillet» av spørsmål fra våre elever. En flott opplevelse å kunne delta på.

Det å få besøkende fra ungdommer med ulike bakgrunner gjør at elevene kan få både lærdom og inspirasjon av andre, og det øker kvaliteten på vårt læringsmiljø på KVN.

Takk for besøket Gå Ut Senteret og Helgeland Folkehøyskole!

Siste innlegg

svangprod-06501
Flaggheising for 8. mai
20240502_121135
Ung-MOTivator
svangprod-06135
Besøk fra Gå Ut senteret og Helgeland Folkehøyskole
export_felles_ufok
EBU-klassen fikk presentere ideer for kommunen