Kristen videregående skole - Nordland

Switch to desktop Register Login

Stifterorganisasjoner

tirsdag, 29 november 2011 16:17

KVN ble stiftet i 1991.  Stiftelsen Kristen videregående skole - Nordland er en stiftelse som eier seg selv.  Et eventuelt overskudd går derfor tilbake til driften.  Bak KVN står tre stifterorganisasjoner.  Det er Firkirken (Den Evangeligsk Lutherske Frikirke), og to misjonsorganisasjoner innenfor Den norske kirke, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap.

Publisert i Privatskole

Kristen privatskole

tirsdag, 29 november 2011 15:17

KVN er en såkalt kristen privatskole, og noen lurer kanskje på hva som ligger i det. Vi er ingen privat elite skole, og vi er selvsagt åpen for alle. At vi er en privatskole betyr bare at vi ikke er drevet av det offentlige, men er underlagt de samme kravene. At vi er en kristen skole betyr at vi også har et kristent formål. Dere møter det gjennom andakter og et eget kristendomsfag. Men kanskje like mye gjennom at vi har som mål at hvert enkelt individ skal bli sett og respektert sånn som det er.

"Du er verdifull, det fineste Gud har skapt!"

På KVN vil dere oppleve et mangfold av mennesker. Her kommer elever fra mange ulike steder. De kommer med ulik bakgrunn og ulike historier. Her skal de bli et nytt fellesskap, og det er et mangfoldig fellesskap. Her møtes vi med ulike meninger, kulturer og til og med religioner. Vi ønsker en skole der du får plass nok til å vokse, der du blir utfordret til å stå for noe, og utfordret til å gjøre noe for andre. Vi ønsker oss en skole der meninger brytes, og svar søkes. Vi ønsker oss en skole der du er trygg nok til å stå for dine egne meninger, men også at gir andre mulighet til å mene noe annet.

Publisert i Kristen skole

Copyright by KVN 2012. All rights reserved.

Top Desktop version