Kristen videregående skole - Nordland

Switch to desktop Register Login

Skoleprest på KVN

fredag, 11 januar 2013 12:17

KVN har nå fått egen prest. Fram til påske skal Gunnar Masvie som til daglig er prest i Leirfjord være på skolen hver torsdag. I dag var hans første dag. Her skal han være tilgjengelig for både elever og ansatte som ønsker å ha en å prate med om livets mange krumspring. I samarbeid med elevrådet inviterer han også til tematimer i klassene, med temaer som elevene selv bestemmer. Han kommer også til å invitere til to samlinger på kveldstid i samarbeid med skolelaget.
Gunnar er utadvendt kar som trives med å arbeide med ungdom. Han har også tidligere arbeidet som skoleungdomsprest, men da i Oslo. Stillingen som skoleprest på KVN er et tidsavgrenset prosjekt, som skolen får finansiert gjennom Nesna Frikirke. Blir det godt tatt imot av elevene så kan det hende at prosjektet blir videreført til høsten. En skoleprest vil være en ytterligere styrking av skolens profil der enkelteleven er i fokus.

Publisert i Kristen skole

Samlingstund

tirsdag, 29 november 2011 15:36

Her dag har vi en felles samling på skolen. Her møter elever og ansatte i 10 minutter. Dette er gode stunder i skolehverdagen. Målsettingen er at andakten skal være et pusterom i en prestasjonsfull hverdag, og en stund for ettertanke. Ordet andakt betyr "å tenke på noe". Alle, uansett ståsted har noe viktig og verdifullt å formidle. Ansvaret for andaktene går på omgang blant personalet, og det er derfor stor variasjon i uttrykksmåter. Også elevene og andre fra lokalmiljøet stiller med jevnlige bidrag. Variasjon i form av filmsnutter, allsang/musikkandakter og andre musikkinnslag må også nevnes.

Denne daglige samlingsstunden er viktig for følelsen av fellesskap på tvers av klassene. Det er også et sted å ta opp viktige temaer, og også kunne gi beskjeder. Vi markerer også bursdager.

Publisert i Andakt

Kristen privatskole

tirsdag, 29 november 2011 15:17

KVN er en såkalt kristen privatskole, og noen lurer kanskje på hva som ligger i det. Vi er ingen privat elite skole, og vi er selvsagt åpen for alle. At vi er en privatskole betyr bare at vi ikke er drevet av det offentlige, men er underlagt de samme kravene. At vi er en kristen skole betyr at vi også har et kristent formål. Dere møter det gjennom andakter og et eget kristendomsfag. Men kanskje like mye gjennom at vi har som mål at hvert enkelt individ skal bli sett og respektert sånn som det er.

"Du er verdifull, det fineste Gud har skapt!"

På KVN vil dere oppleve et mangfold av mennesker. Her kommer elever fra mange ulike steder. De kommer med ulik bakgrunn og ulike historier. Her skal de bli et nytt fellesskap, og det er et mangfoldig fellesskap. Her møtes vi med ulike meninger, kulturer og til og med religioner. Vi ønsker en skole der du får plass nok til å vokse, der du blir utfordret til å stå for noe, og utfordret til å gjøre noe for andre. Vi ønsker oss en skole der meninger brytes, og svar søkes. Vi ønsker oss en skole der du er trygg nok til å stå for dine egne meninger, men også at gir andre mulighet til å mene noe annet.

Publisert i Kristen skole

Copyright by KVN 2012. All rights reserved.

Top Desktop version