Kristen videregående skole - Nordland

Switch to desktop Register Login

Privatskole (1)

KVN er reist og blir drevet på grunnlag av "Privatskoleloven av 14.juni 1985", men er forøvrig underlagt "Lov om videregående opplæring". Dette innebærer at elevene på KVN har de samme rettigheter til undervisning, eksamen og kompetanse for videre studier som videregående skoler generelt.

KVN, står for Kristen videregående skole - Nordland og er eid av stiftelsen Stiftelsen Kristen videregående skole - Nordland. KVN har hele landet som opptaksområde, og det stilles ikke livssynskrav for å bli opptatt som elev.

KVN ble stiftet i 1991.  Stiftelsen Kristen videregående skole - Nordland er en stiftelse som eier seg selv.  Et eventuelt…
Les mer

Copyright by KVN 2012. All rights reserved.

Top Desktop version