Kristen videregående skole - Nordland

Switch to desktop Register Login

Bli elev

KVN samarbeider med Nordland Fylkeskommune om inntak av elever. KVN står selv for selve opptaket, men elever søker gjennom fylkeskommunens søknadssystem VIGO frem til fristen 1.mars. KVN tar opp elever også etter denne dato, men da på eget søknadsskjema. Finn informasjon om hvordan du kan bli elev ved å lese informasjonen under, og på nettstedet for øvrig. Velkommen som elev!

Søknadsskjema Vi anbefaler at du leser gjennom informasjonen på denne siden før du søker inntak.Klikk her for søknadsskjema. Du søker til KVN gjennom VIGO Du søker ordinær fulltids skoleplass på KVN gjennom søknadssystemet Vigo (www.vigo.no). Søknadsfrist er 1. mars. For søkere…
Les mer
KVN er en friskole og elevene må derfor betale skolepenger for å gå her. Skolen er godkjent etter privatskoleloven og får derfor tilskudd fra staten. Tilskuddet er beregnet ut fra hva det koster for en elev i den offentlige skolen.…
Les mer
Elever ved KVN kan søke stipend og lån på samme betingelser som elever ved en offentlig skole. Lånekassen gir imidlertid et tilleggslån som tilsvarer skolepengene, for de som har rett på studielån.  Søknad om lån og stipend kan sendes lånekassen…
Les mer
Skjemaet under nevner viktige datoer i inntaksprosessen ved KVN i 2013. Merk at KVN samarbeider med Nordland Fylke om søknadsprosessen. Vi kan derfor kun gjøre vårt inntak etter at fylket har sendt oss de nødvendige data. Datoene for de forskjellige…
Les mer
Her kan du melde deg på den populære Hospiteringsdagen på KVN, torsdag den 13. november. Oppgi din hjemmeadrese dersom du ønsker å få tilsendt vår informasjonspakke og en overraskelse fra KVN i posten. Du kan også registrere deg for en…
Les mer

Copyright by KVN 2012. All rights reserved.

Top Desktop version